Vaillantova servisna mreža u cijeloj je BiH poznata kao najbrojnija i najprofesionalnija servisna organizacija. 93 firme i obrta s više od 420 servisera omogućava pokrivenost 365 dana u godini. Tijekom sezone grijanja Vaillant organizira dežurstva servisera kako bi krajnji korisnici imali uslugu 7 dana u sedmici.

Popis ovlaštenih servisera u BiH razvrstan je prema grupama proizvoda za koju je pojedini servis specijaliziran.

Legenda grupe proizvoda:

  • Plinski uređaji (zidni bojleri, podni kotlovi, protočni grijači za toplu vodu, direktno grijani spremnici)
  • Toplotne pumpe (zemlja/voda, voda/voda, zrak/voda)
  • Električni uređaji (protočni grijači tople vode, električne grijalice, električni kotlovi, mali akumulacijski grijači vode)
  • Regulacije (termostati, atmosferski regulatori)
  • Solarni sustavi (solarni kolektori, solarni spremnici, solarna regulacija)
  • Daljinski nadzor (netATMO, eRELAX, VR 920 + multiMATIC 700, ambiSENSE)
  • Ventilacija (recoVAIR, aroVAIR)
  • Klimatizacija (klima uređaji)
  • Radijatori