Za vrijeme predstojećih praznika, organizovali smo dežurne servise nedjeljom i praznicima u periodu od 15.10.2023. do 31.12.2023. godine, na području Kantona Sarajevo.

Dežurstva se odrađuju u vremenu od 8:00 - 18:00 h (posljednji poziv se prima u 17:00 h). Prioritet su hitne intervencije na grijanju.
Termini za intervencije vezane uz pripremu tople vode i redovnog servisa se dogovaraju tokom redovne radne sedmice servisa.

Dežurni ovlašteni "VAILLANT" servisi su:

SARAJEVO

Naziv Adresa Br. pošte Tel. Mob. E-mail Vrsta servisa Grupe proizvoda
HODOVIĆ - GPV GRADAČAČKA 110, SARAJEVO 71000 N 061/469-815 N VS